Follow

Kun pääsi Blazorin avulla koodaamaan fronttipuolta C#:lla, ymmärsi miltä js-devaajista tuntui kun Node löi kunnolla läpi. Kiva naputella samaa kieltä koko stackkiin.

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish. Registrations require preapproval. Please indicate that you have read and understood the rules in your message.