Tietokoneeni oli pitkään poissa käytöstä, koska siinä oli vika ja en ehtinyt viedä sitä korjattavaksi. Sain sen viimein takaisin ja oli kyllä ikävä. 🖥🎉

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish. Registrations require preapproval. Please indicate that you have read and understood the rules in your message.