Follow

Redditille vaihtoehtoja etsiviä voisi kiinnostaa, että joku on jo mennyt laittamaan suomalaisen Lemmy-instanssin tulille: sopuli.xyz/

@jonne Ilmeisesti hieman muokatulla ActivityPubilla, joten yhteensopivuutta vaikkapa Mastodonin kanssa ei vielä ole. Lisää täällä: join.lemmy.ml/docs/en/federati

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish. Registrations require preapproval. Please indicate that you have read and understood the rules in your message.