Sääksi ei näytä pitävän yhtä västäräkkiä kovin suurena uhkana, kun antaa sen ihan rauhassa istua pesän reunalla.

@BioHumanisti västäräkki syö hyönteisiä, jotka kiusaavat hautovaa lintua ja poikasia. Västäräkki pesii usein pesän alaosiin, koska sääksen pesällä on vähän muita vihollisia.

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish. Registrations require preapproval. Please indicate that you have read and understood the rules in your message.