Follow

Element / kehityskartta.

Monipuolinen viestitinohjelma.

Element toimii Matrix-protokollan voimistamana; keskittämätön avoimen lähdekoodin keskusteluprotokolla sen roottorina.

Saumaton tosiaikakeskustelu myös ERI palveluntarjoajien välillä.

Päinvastoin kuten Discord, Slack ja Telegram, Element (ja Matrix) perustuu 100% vapaaseen koodiin myös palvelimen puolelta.

==> peertube.co.uk/videos/watch/15

==> element.io
_

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish. Registrations require preapproval. Please indicate that you have read and understood the rules in your message.