Follow

Hoi! Tekkitoimittaja Helsingistä. Tutustun vaihtoehtoiseen sosiaaliseen mediaan. Tämä vaikuttaa jännittävältä alustalta!

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish. Registrations require preapproval. Please indicate that you have read and understood the rules in your message.