Follow

Tässä vaiheessa alkaa näyttää siltä, että vaikka koko eduskunta valittaisiin Uudenmaan vaalipiiristä, SKE ei edelleenkään saisi yhtään edustajaa. Ei edes lähellä.

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish.