Follow

Läpipääsijät voivat vielä vaihtua, mutta paikkajako alkaa olla tässä. Oulun ja Keski-Suomen vaalipiirissä voi vielä jotain muuttua.

... Paitsi, että Uudellamaallahan on toki vielä ääniä laskematta. Siellä saattaa tulla perussuomalaisille - tai toisaalta myös SDP:lle - vielä yksi lisäpaikka.

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish.