Tänään luin Helsingin Sanomien jutun, jossa erityisesti naiseksi syntymässä määriteltyjen hakeutumista transhoitoihin pidetään ongelmana, ja mietin taas kerran suomalaisen journalismin tilaa.

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish. Registrations require preapproval. Please indicate that you have read and understood the rules in your message.