Päivän sosiologinen sitaatti: ”Sosiaaliset järjestelmät ovat paljolti katsojan silmässä. Järjestelmät ovat hauraita osajoukkoja paljon löyhemmin järjestäytyneistä vuorovaikuttavien osien kokonaisuuksista, jotka voivat tukea useaa limittyvää järjestelmäprojektia.”

Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish. Registrations require preapproval. Please indicate that you have read and understood the rules in your message.