Follow

Instassia on taas päivitelty. 🤖 🚀

Rattaat pyörivät hieman sujuvammin, mutta ei uusia ominaisuuksia. Lisätietoja:

github.com/tootsuite/mastodon/

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish.