Follow

Jostain syystä ylläpitäjän automaattinen seuraaminen ei ole toiminut lähiaikoina. Tervetuloa uudet käyttäjät! Minä olen tämän instanssin ylläpitäjä. 🤖

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish.