Follow

Taas päiviteltiin. Versioita tulee sellaista vauhtia, että hypättiin suoraan versioon 2.6.4. 🚀

Päivitykset olivat pieniä ja ne lähinnä korjasivat bugeja. Lisätietoja täältä:

github.com/tootsuite/mastodon/

github.com/tootsuite/mastodon/

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish. Registrations require preapproval. Please indicate that you have read and understood the rules in your message.