Follow

Taas päiviteltiin. Versioita tulee sellaista vauhtia, että hypättiin suoraan versioon 2.6.4. 🚀

Päivitykset olivat pieniä ja ne lähinnä korjasivat bugeja. Lisätietoja täältä:

github.com/tootsuite/mastodon/

github.com/tootsuite/mastodon/

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish.