Follow

Etkö tiedä mitä tuuttaisit?

Aloita kirjoittamalla lyhyt esittely itsestäsi. Jos merkitset sen aihetunnisteella , muut voivat myöhemmin löytää sen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish.