Follow

Tämän Mastodon-instanssin sääntöjä on päivitetty. Muutoksia tehtiin kaksi:

1. Ylläpitäjä sitoutuu varoittamaan palvelimen sulkeutumisesta vähintään 3 kuukautta etukäteen, jos se joskus tulee tarpeelliseksi.
2. Aiemmin vain julkista aikajanaa koskevat säännöt koskevat nyt kaikkia päivityksiä.

Käyttösäännöt löytyvät yhä osoitteesta: mastodontti.fi/about/more

Tämä muutos on reaktio uuteen tapaan, jolla joinmastodon.org listaa instansseja:

joinmastodon.org/covenant

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish.