Follow

Moderoinnista ja blokatuista instansseista 

Tätä instanssia moderoidaan aktiivisesti, mutta olisi liian työlästä aktiivisesti seurata kaikkia ahdisteluun ja häirintään keskittyneitä instansseja. Sen takia niitä blokataan vain, jos

1) moderaattorilla on aikaa tai
2) joku teistä raportoi sellaisesta.

On kuitenkin varsin mahdollista, että emme päädy federoimaan sellaisten instanssien kanssa.

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish. Registrations require preapproval. Please indicate that you have read and understood the rules in your message.