Follow

Hei kaikki! Olen tämän instanssin ylläpitäjä. Jos on tähän instanssiin tai Mastodoniin yleensä liittyviä ongelmia, voin yrittää auttaa.

Sign in to participate in the conversation
Mastodontti

This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish.