Home to 296 users
Who published 4.37K posts

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

 1. Ei mainostamiseen tarkoitettuja tilejä.
 2. Ei botteja.
 3. Ei pornoa.
 4. Ei natseja.
 5. Ei laittomuuksia.
 6. Ei häirintää, doksausta tai häiriköintiä.
 7. Vain suomenkielisiä päivityksiä.

[Short description in English: This is a Finnish language Mastodon instance. Everyone is free to join, but public toots should be in Finnish.]

Säännöt

Tämä on kuvaus instanssin sisällöstä ja ohjeistus sen käytössäännöistä. Niiden on tarkoitus kertoa, miten tämän palvelimen sisältöä hallinnoidaan. Lopullinen tulkinta säännöistä on aina ylläpitäjillä.

Tämä on suomenkielinen Mastodon-instanssi. Julkisten päivitysten tulisi olla suomeksi, mutta käyttäjät voivat olla mistä vain. Oikeakielisyys ei ole tärkeää, joten tuuttaile vapaasti, vaikka olisitkin vasta oppimassa suomea.

Palvelimella ei sallita seuraavaa sisältöä

 • Toistuva ja häiritsevä mainostaminen
 • Ulkoisten palveluiden tuottamaa sisältöä toistavat botit
 • Pornografia
 • Alastomuus tai muu seksuaalinen sisältö, jota ei ole piilotettu sisältövaroituksen taakse
 • Väkivaltainen sisältö, jota ei ole piilotettu sisältövaroituksen taakse
 • Valheellisen tiedon levittäminen

Palvelimella ei sallita seuraavaa sisältöä ja se saattaa johtaa tilin väliaikaiseen tai pysyvään sulkemiseen:

 • Rasismi tai muukalaisviha
 • Seksismi, transfobia tai muu seksuaalivähemmistöihin kohdistuva syrjintä

Palvelimella ei sallita seuraavaa sisältöä ja se johtaa tilin pysyvään sulkemiseen:

 • Suomen lakeja rikkova sisältö, kuten lasten seksuaalinen kuvaus
 • Kansallissosialismia (ts. natsismia) tai fasismia kannattava sisältö

Tämän lisäksi on kielletty: muiden käyttäjien häirintä, palvelun toimintaa häiritsevä käytös, ja muu toiminta joka haittaa muiden käyttäjien käyttökokemusta. Tällaisia asioita ovat muun muassa:

 • Viestien lähettäminen käyttäjälle sen jälkeen, kun tämä on pyytänyt keskustelun lopettamista tai muiden käyttäjien kehottaminen tällaiseen käytökseen
 • Muiden käyttäjien yksityistietojen levittäminen

Tämän lisäksi ylläpitäjät voivat tarvittaessa milloin tahansa sulkea yksittäisen käyttäjän tilin.

Yhteisöt, yritykset ja organisaatiot

Mastodontti on tarkoitettu pääasiassa ihmisille. Voit luoda tänne tilin yhteisöllesi, yrityksellesi tai organisaatiollesi, mutta ensimmäisen esittelyviestin jälkeen kaikki viestit tällaiselta tililtä tulee lähettää niin, että ne eivät päädy paikalliselle aikajanalle, esimerkiksi lähettämällä ne listaamaton julkinen -asetuksella.

Lisätietoja

Tämän instanssin teknisestä ylläpidosta vastaa Mastohost ja sen palvelimet sijaitsevat EU-alueella Ranskassa.

Tämän instanssin ylläpito sitoutuu varoittamaan käyttäjiä vähintään kolme kuukautta ennen instanssin mahdollista sulkemista. Tätä ennen instanssille pyritään kuitenkin löytämään uusi ylläpitäjä.

Käyttäessäsi tätä Mastodon-instanssia hyväksyt sen käyttöehdot.

Tällä instanssilla on käytössä Suomi-emojit. Niitä käytetään Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0) -lisenssillä.